PricewaterhouseCoopers’i testivoor

14 04 2011

Eile saadeti KPMG’st kiri, kus mind tänati konkursil osalemast, kuid ma ei osutunud valituks järgmisesse vooru.

Täna käisin aga PricewaterhouseCoopers’is finantsauditi nooremkonsultandi testivoorus. Kandidaate oli ligi 200 ning kohale tuli testi tegema ligi 60 inimest. Lisaks on ka veel üks testipäev – praktiliselt iga kandidaat saab testi täita.

Testiti loogikat – tuli lahendada 14 loogikaülesannet 25 minuti jooksul.

Seejärel täitsime inglise keele testi – nagu ikka, vali sobiv sõna, täida lünk, kirjuta sõna õiges vormis jne. Selleks anti 50 minutit.

10 minutit pausi.

Finantsi ja raamatupidamisega seotud küsimused. Aega  oli 1H 45 minutit. See oli ka kõige raskem osa, kuna mitmeid asju ma lihtsalt ei teadnud.

Näiteks küsiti:

  • Mida võivad omanikud teha, kui ettevõtte omakapital on negatiivne?
  • Näidati lühendatud bilanssi ja selle pealt tuli arvutada 3 suhtarvu. Ise võis valida mis suhtarvu tahad arvutada (näiteks ROE, ROA, Net Profit Margin jne). Need suhtarvud tuli leida 3 aasta kohta ja pidi oskama põhjendada nende suhtarvude sisu ja oskama kommenteerida ettevõtte finantsseisu nende abil.
  • Üks ülesanne oli sootuks väga keeruline. Tuli leida optimaalne suuskade tootmiskogus, mis maksimeeriks ettevõtte kasumi. Antud olid nelja erineva suusatüübi parameetrid – muutuvkulud, müügihind,  kuine nõudlus, töötudide arv paari valmistamiseks, kõigi töötundide arv ettevõttes. Lühidalt tarvis leida tootmiskoguste lineaarkombinatsioon, mis maksimeeriks kasumi. Analoogseid ülesandeid olen lahendanud simpleksmeetodiga või siis Excel’i Solver’i abil. Nelja tundmatut leida pliiatsi ja paberiga on üsna keeruline, või mis?
  • FIFO põhimõttest oli üks ülesanne.
  • Ühes ülesandes oli antud mitu majandustehingut ning tuli kajastada iga tehingu mõju ettevõtte rahavoogudele (raha sisse, raha välja, pole mõju) ja kasumile (suureneb, väheneb, ei mõjuta).
  • Tuli arvutada ettevõtte rahavood välja, kui antud oli nimekiri erinevatest majandustehingutest.
  • Mõni üksik protsendi ülesanne… Ntx Ettevõte müüs toote firmale ABC omahinnast 20% kallimalt. Firma ABC müüs toote kliendile omakorda 30% kallimalt edasi. Mitu % on kliendi hind suurem toote omahinnast?
  • Firmal on 2 toodet – A ja B. Mõlema kohta on paar parameetrit antud – muutuvkulud, müügihind, valmistamiseks kuluv aeg  jne. Vaja välja selgitada, kumba toodet on ettevõttel otstarbekam toota (otsustada tuli selle toote kasuks, mille puhaskasum suurem oli).
  • jmt…

Testivoorule järgneb 2-3 vooru veel. Arvan, et test mul väga hästi ei õnnestunud (kolmas osa oli üsna must auk, kuna viimati käisin majandusloengus 2 aastat tagasi). Egas midagi. Better luck next time!

Advertisements

Toimingud

Informatsioon
%d bloggers like this: