Kaks raundi KPMG’s

1 04 2011

Täna käisin KPMG‘s audiitori assistendi ametikoha “teise vooru töövestlusel” – jutumärkides, kuna tegu ei olnud töövestlusega selle tavapärases mõistes. Tegu oli rühmatööga.

Aga esmalt paar sõna esimesest voorust. See kujutas endast testi täitmist. Viis kandidaati oli ühe laua ümber ja personalijuhi assistent jagas meile kätte inglise keele testid. Aega täitmiseks oli 45 minutit. See osa oli üsna lihtne – tuli valida lünkadesse sõna õige mineviku vorm või näiteks õige eessõna jmt.  Tekstid/laused olid muidugi finantsmaailmast. Seega kui selle sõnavaraga kokku pole varem puutunud… siis võis tekkida probleeme.

Seejärel saime järgmised testid kätte. Nende täitmiseks oli aega 1.5 tundi. Tegu oli loogilise mõtlemise ja matemaatika testidega. Sai lahendada igasugu nuputamisülesandeid, küsiti protsentülesandeid, mitmeid kiiruse, kauguse ja aja küsimusi jmt. Siin ka üks näide:

Hindu jutustas, et ühes templis tema kodumaal on kõrvuti kolm jumala kuju, mis pärimuse järgi olevat kunagi rääkinud. Üks kujudest kehastas vale jumalat, teine tõe jumalat ning kolmas diplomaatia jumalat. Tõe jumal vastas kõigile talle esitatud küsimustele õigesti, vale jumal ainult valetas ja diplomaatia jumal andis nii õigeid kui ka valesid vastuseid. Kaua aega ei teadnud keegi, millist jumalat mingi kuju kehastab ja millise juttu tasub uskuda. Ühel päeval õnnestus ühel targal see mõistatus lahendada. Ta läks templisse ja küsis esimeselt (vasakpoolselt) kujult: “Kes seisab sinu kõrval?”. Ta sai vastuseks: “Tõe jumal.”. Teiselt (keskmiselt) kujult sai ta küsimusele “Kes sa oled?” vastuseks “Diplomaatia jumal”. Kolmas (parempoolne) kuju andis küsimusele “Kes seisab sinu kõrval?” vastuseks “Vale jumal”.
Milliseid jumalaid kehastavad need kujud?

Leidsin netist veelgi sarnaseid loogikaülesandeid.

Nagu võite arvata, mul läks see osa hästi, kuna pääsesin järgmisesse vooru.

 

Hea küll. Nüüd siis tänasest päevast. Olime jällegi viiekesi sama laua ümber (kõik uued näod) ning meiega liitusid personalijuht, tema assistent ja üks hetkel töötav audiitori assistent. Seega 8 inimest ruumis.

Täna mängisime mänge. Mhm… rollimänge.

Esimene mäng oli stiilis, et oleme meeskond, kes on Kuu peal ning on juhtunud õnnetus meie kosmosesõidukiga ja meil on tarvis liikuda 200 miili emalaeva juurde. Palju varustust hävines õnnetuses ning terveks jäid vaid 15 eset. Esimeseks ülesandeks oli järjestada need 15 eset tähtsuse järjekorras. Esemed olid hapnikuballoonid, 20 liitrit vett, köis, 2 püstolit, kummipaat, tikud, esmaabikomplekt, küttekeha, siidist langevari, piimapulber, toidukonservid, raadiolainesaatja, kompass, kuukaart ja süüteraketid (jäidki kõik 15 asja meelde :D).

Siis, kui oma järjestus olemas, tuli meil kõigil viiel koostada ühine järjestus. Sai veidi vaieldud, diskuteeritud, hääletatud jne. Seejärel saime “õige” väljapakutud lahenduse järjestuse (Armstrongi poolt pakutud lahendus). Kõrvutasime endi esialgset järjestust õige lahendusega, seejärel tiimi lahendust õige lahendusega. Huvitav oli see, et tiimi lahendus oli kõikidel parem kui individuaalne lahenduskäik. Paistab, et ega ilma asjata öelda, et 5 pead on ikka 5 pead.

Teise ja viimase rollimängu ülesandeks oli kehastuda mingiks organiks (näiteks Riigikontroll, peaminister, ettevõtjad vmt), kes üritab Eesti majandust edendada. Ülesandeks oli läbi selle valitud organi silmade leida probleemid, mis tuleb ületada majanduse arendamiseks ja leida neile lahendused. Aega oli 35 minutit.

Me valisime endid peamistriteks. Seekord oli dialoog aktiivsem ja huvitavam, kuna oli just sooja tehtud esimese ülesandega. Samamoodi sai vaieldud, ideesi genereeritud, naerdud, räägitud. Lõpus tehti ka pisike ettekanne meie tulemustest.

 

Kuidas minul seal läks?

Sisetunne ütleb, et kehvasti.

Plussid: Näiteks haarasin ma mitmel korral initsiatiivi ja juhtisin vestlust tagasi rööbastele kui dialoog teemast liiga kaugele läks, algatasin dialooge… Samuti kiitsin teiste mõtteid, julgustasin neid tagant – a’la “mulle meeldib see mõte”, “geniaalne”, “muidugi” (täiesti sarkasmita) jne. Genereerisin ise mõtteid, ideesid jne. Olin aktiivne.

Miinused: Üldiselt mulle need ülesanded meeldisid, kuid mul on tunne, et need meeldisin mulle veidi liiga palju. Aeg-ajalt viskasin paar kildu teksti sisse… sai küll naerda, kuid ma arvan, et me ei tulnud siia kokku nalja tegema. See vist ei läinud hästi. Lisaks olin veidi närvis ja oleksin võinud vähem “niheleda”. Ka see läks kehvasti, et ma arvutasin kõik punktid valesti kokku ja jäin peale rühmatööd sinna ühe teise kandidaadiga punkte arvutama (ta kah suutis valesti kokku lüüa need punktid). See punktide asi oli üsna piinlik :(.

 

Üks voor on veel ees – viimane voor. Sinna pääsemine selgub alles 2 nädala jooksul. Rühmatöö lõppedes saime esitada ka paar küsimust personalijuhile ja teistele. Küsimusi tuli vaid 3 – kaks minult ja üks ühelt tüdrukult.

Personalijuht võttis veel asja kokku ja andis nõu. Ta rääkis, et audiitori amet on üsna suur väljakutse ning tegu pole päris sellise tööga, mis igaühele sobib. Väljaõpe kestab aastaid. Ka see hetkel audiitori assistendina töötav neiu rääkis, et ka peale kolme aastat õpib ta ikka veel ja veel uusi asju. Personalijuht pani meile südamele kodus uurida välja, mida audiitori amet endast kujutab ja kas me ikka oleme valmis selleks suureks väljakutseks.

Mind pani see küll mõttesse. Mu minevik on seotud olnud finantsturgudega – eelkõige kauplemisega – ja nüüd siis vaja teha otsus auditi kasuks. Kas ma olen selleks valmis?

Advertisements

Toimingud

Informatsioon
%d bloggers like this: